Monday, July 20, 2009

ವಿಧಿಗೆ ನೀಂ

2 comments:

AntharangadaMaathugalu said...

ಹಾಯ್ ವೆಂಕಟೇಶ್.....
ನಿಮ್ಮ ಕಗ್ಗದ ದಿನಚರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ನಾ ಓದಿಲ್ಲ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು........

ಶ್ಯಾಮಲ

Venkatesha Murthy said...

thank you very much for your encouraging comments madam.

abhyantara illa andre tamma parichaya maadi kodi.